Urheiluseura, johon kuuluu lajeina Karate, Hokutoryu Ju-Jutsu, Brasilian Ju-Jutsu, Krav Maga ja Kenjutsu.